Hyppää sisältöön
Kuva: Suvi (Sydän-Hämeen upeat vesistöt) -hanke on

Eteneminen

 • Idea

 • Päätetty käynnistää

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Valmis

SUVI-hanke on päättynyt ja Aito Suvi ry. jatkaa vesienhoitotyötä Pälkäneellä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kuvaus

SUVI (Sydän-Hämeen upeat vesistöt) -hanke on Pälkäneen vesiensuojeluhanke. Sen tavoitteena on luoda rannoille paikalliset verkostot, jotka tekevät pitkäjänteistä työtä Pälkäneen puhtaiden vesien puolesta.

Suvi -vesiensuojeluhanke pyrkii pysäyttämään järvien nuhraantumisen. Se kokoaa tietoa Pälkäneen vesien tilasta ja valuma-alueille soveltuvista vesiensuojelutoimista sekä tarjoaa apua kunnostuskohteiden suunnittelussa ja rahoituksen haussa.

Vesien vaaliminen onnistuu ranta- ja kesäasukkaiden, kalastajien, metsänomistajien ja tuottajien yhteistyöllä. Suvi -hankkeen projektiryhmään on koottu kalastus- ja osakaskuntien, suojeluyhdistysten, tuottajajärjestöjen ja yrittäjäyhdistysten edustajia.

Hanke luo pohjaa ja verkostoja pitkäjänteiselle vesienhoitotyölle. Tavoitteena on synnyttää paikallisia toimintaryhmiä, jotka ovat alueensa parhaita asiantuntijoita ja toimijoita. Omilla järvillään ja valuma-alueillaan toimivat ryhmät saavat hankkeelta tietoa ja tukea vesiensuojelutoimiin.

SUVI-hanke hanke jatkuu SUVI2-hankkeena vuoden 2023 loppuun saakka. Hankkeen päätehtävinä on jatkaa hyvin alkanutta verkostoitumista ja viestintää, käynnistää paikallisia valuma-alueiden ja laskuojien kunnostushankkeita sekä varmistaa AitoSuvi Kannatusyhdistys ry:n valmiudet toiminnan saumattomaan jatkamiseen hankkeen päättymisen jälkeen.

Virallinen kuvaus

Pälkäneen vesiensuojeluhanke, jolle saadaan Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta Pirkanmaan ELY:n kautta. Vesiensuojeluhankkeessa esiin nousseita vesiensuojelutoimia toteutetaan jatkohankkeen avulla.

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty16.05.2022

  Jatkohankkeen rahoituksen varmistuminen

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

31.12.2023

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Elina Heinonen

  Elina Heinonen

  Ympäristötarkastaja

  Pälkäneen kunta

Tietoja päivitetty 18.01.2024