Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea

 • Päätetty käynnistää

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valmis

Kuvaus

Pälkäneen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan yhteinen Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 -hanke alkoi toukokuussa 2021 ja jatkuu syyskuun 2022 loppuun. Hanketta rahoitetaan ympäristöministeriön kuntien ilmastoratkaisut-ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen käytäntöön
 2. Ilmastojohtamisen seuranta- ja raportointimallin luominen
 3. Edistää alueen asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja maataloustoimijoiden osallisuutta ilmastotyöhön

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty30.11.2022

  Ilmastojohtamisen toimintamalli

  Hankkeessa määritellään toimintamalli, jonka myötä ilmasto-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet otetaan osaksi Etelä-Pirkanmaan kuntien käytäntöjä.

  Toimintamallissa määritellään ilmastotyön vastuut ja roolit kunnan henkilöstölle. Samalla laaditaan ilmastotyön raportointimenetelmä, sekä kartoitetaan mittareita, joiden avulla seurataan ilmastotoimenpiteiden etenemistä.

  Hankkeessa laadittava toimintamalli pohjautuu ilmasto-ohjelman näkökulmiin, joissa on huomioitu kunnan organisaation lisäksi myös alueen asukkaiden, yritysten, järjestöjen sekä maataloustoimijoiden osallisuus ilmastotyöhön. Toimintamallissa määritellään ilmastoviestinnän käytännöt

  Kehitettävä toimintamalli, mukaan lukien ilmastoraportoinnin ja -viestinnän käytännöt, jäävät hankkeen jälkeen osaksi kuntaorganisaation jatkuvaa toimintaa.

 • Tehty30.11.2022

  Ilmastotyön jalkauttamisen opas

  Hankkeen kulusta, menetelmistä sekä hankkeen aikana tehdyistä havainnoista ja hyvistä käytännöistä kootaan ilmastotyön jalkauttamisen opas.

 • Tehty01.06.2022

  Ilmastovahti

  Otetaan käyttöön ilmastovahti-palvelu, josta kuka tahansa voi seurata kaupungin ilmastotoimien edistymistä.

 • Tehty07.04.2022

  Ilmastojohtamisen koulutukset

  Hankkeen toimesta on järjestetty:

  • Ilmasto-osaamisen johtamisen kehittäminen -koulutus kuntien johtoryhmille
  • Ilmasto-osaaminen Etelä-Pirkanmaalla -koulutus kuntien asiantuntijoille
  • Lyhyt perehdytys ilmastoteemaan kuntien luottamushenkilöille
  • Ilmastoteema kuntien johtamisessa ja elinvoiman edistämisessä -koulutus luottamushenkilöille
 • Tehty24.03.2022

  Ilmastoaiheiset työpajat

  • Kuntien ilmastotoimet ja niiden seuranta -työpaja Etelä-Pirkanmaan kuntien johdolle ja asiantuntijoille
  • Ilmastokestävä kaavoitus -työpaja kuntien maankäytöstä vastaaville asiantuntijoille

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.5.2021 → 30.9.2022

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Elina Heinonen

  Elina Heinonen

  Ympäristötarkastaja

  Pälkäneen kunta

 • Ossi Kekki

  Ossi Kekki

  Ilmastoasiantuntija

  Valkeakosken kaupunki

Tietoja päivitetty 30.01.2023